Các bước và nội dung khai báo.

– Xuất trình hộ chiếu, tờ khai xuất nhập cảnh, chứng nhận tạm trú và thị .thực (nếu thuộc diện có thị thực) của người nước ngoài;
– Khai vào bản khai tạm trú theo mẫu;
– Lập danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú và nộp tại. Công an phường xã sở tại và thông báo số lượng người nước ngoài tạm trú cho Công an phường, xã sở tại biết;
– Lưu giữ phiếu khai báo tạm trú cùng danh sách người nước ngoài tạm trú để xuất trình khi có yêu cầu.


Thủ tục khai báo tạm trú tạm vắng.

Hồ sơ khai báo tạm vắng:

Hồ sơ khai báo tạm trú tạm vắng gồm:
+ Phiếu khai báo tạm vắng;
+ Chứng minh nhân dân.
– Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan Công an xã, phường, thị trấn nơi đang cư trú.
– Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ . Trường hợp cần xác minh, thời hạn giải quyết là 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
– Lệ phí khai báo tạm vắng: Không.
Thủ tục đăng ký tạm trú.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chuyển đến công dân phải làm thủ tục đăng ký tạm trú.
Hồ sơ đăng ký tạm trú bao gồm:
– Bản khai nhân khẩu;
– Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
– Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp (trừ trường hợp được chủ hộ có sổ hộ khẩu. hoặc sổ tạm trú đồng ý cho đăng ký tạm trú thì không cần xuất trình giấy tờ về chỗ ở). Đối với trường hợp thuê, mượn, ở nhờ chỗ ở hợp pháp thì khi. đăng ký tạm trú phải có ý kiến đồng ý cho đăng ký tạm trú của người cho thuê, cho .mượn, cho ở nhờ tại phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ tên và ngày, tháng, năm.
– Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó đăng ký thường trú. Liên hệ.
Để biết thêm thông tin chi tiết về thủ tục đăng ký tạm trú tạm vắng cho người nước ngoài và các vấn đề liên quan khác. Quý khách vui lòng liên hệ:
0904 677 628.


Nguồn: workpermit.vn.

Xem các bài viết khác: