Theo thông tin gia chủ cung cấp, gia chủ sinh năm dương lịch là 1983, vậy sẽ có năm âm lịch là Quý Hợi. Nếu gia chủ dự kiến xây nhà vào năm dương lịch 2015, tức là căn nhà sẽ được xây vào năm âm lịch Ất Mùi.
Khi tiến hành phân tích các yếu tố Tam tai, Kim lâu, Hoàng ốc cho thấy: Gia chủ tuổi Quý Hợi cần tránh các năm tam tai là Tỵ, Ngọ, Mùi. Như vậy nếu xây nhà vào năm 2015, gia chủ sẽ phạm vào Tam tai; Với yếu tố Kim lâu, năm 2015 gia chủ Quý Hợi 1983 sẽ có tuổi âm là 33 tuổi, như vậy nếu năm 2015 gia chủ tiến hành xây nhà sẽ phạm vào Kim lâu; Với yếu tố Hoàng ốc cũng vậy, gia chủ cũng sẽ phạm vào Hoàng ốc nếu quyết định xây nhà vào năm 2015.
Trường hợp này, năm xây nhà là năm 2015, tức năm Ất Mùi, gia chủ Quý Hợi 1983 không thể xây hay sửa chữa nhà cửa. Lời khuyên giành cho gia chủ tuổi Quý Hợi 1983 nên đẩy lùi việc xây dựng đến năm 2016. Nếu không gấp gáp thì gia chủ tuổi Quý Hợi có thể lựa chọn những năm sau đây để xây nhà: 2022, 2031, 2034, 2040, 2041, 2043, 2052, 2058, 2059, 2067, 2068, 2070, 2076, 2077, 2079, 2088.
Nếu do yêu cầu bắt buộc phải xây nhà trong năm nay, cũng có thể tiến hành mượn tuổi của những người nam giới sinh năm 1910, 1912, 1913, 1919, 1921, 1922, 1928, 1930, 1931, 1937, 1939, 1940, 1946, 1948, 1949, 1955, 1957, 1958, 1964, 1967, 1973, 1976, 1982, 1985, 1991, 1994, 1996.
Nguồn: Tuổi Quý Hợi 1983 xây nhà năm 2015

Xem các bài viết khác: