Văn bản pháp luật về hộ tịch quy định về việc khai báo tạm trú, tạm vắng.

– Pháp lệnh số 24/1999/PL- UBTVQH 10 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
-Nghị định Số 21/ NĐ_CP Quy định chi tiết thi hành pháp lệnh nhập cảnh,
xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
– Thông tư liên tịch 01/2012 Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 và Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT/BCA-BNG ngày 12/5/2009 của Bộ Công an – Bộ Ngoại giao trong lĩnh vực xuất nhập cảnh
– Quyết định của Bộ trưởng Bộ tài chính số 136/1999/QĐ- BTC ngày 10/11/1999 ban hành biểu mức thu lệ phí nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.
Đối tượng phải khai báo tạm trú, tạm vắngViệt Nam:

Người nước ngoài ở lại Việt Nam có địa chỉ tạm trú rõ ràng.
Hồ sơ xin khai báo tạm trúcho người nước ngoài

Điều kiện khai báo tạm trú tạm vắng.
– Hộ chiếu của người nước ngoài
– Chủ hộ nơi người nước ngoài thuê nhà, nơi người nước ngoài lưu trú (ở nhà người thân), quản lý khách sạn nơi người nước ngoài ở có trách nhiệm khai báo tạm trú với công an phường quản lý địa bàn.
Cơ quan thẩm quyền giải quyết:

Công an xã/ phường.
Kết quả:

Sổ khai báo tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú
* Để biết thêm thông tin chi tiết và giải đáp thắc mắc liên quan đến khai báo tạm trú cho người nước ngoài hoặc Thủ tục xin thẻ tạm trú tại Cục quản lý xuất nhập cảnh cho người nước ngoài tại Việt Nam. Quý khách vui lòng liên hệ:

0904677628
Nguồn: workpermit.vn