Thường xuyên theo dõi, bảo trì tăng tuổi thọ thiết bị máy móc, giảm chi phí thay mới. Bảo trì thiết bị chia làm 3 trường hợp: tiến hành định kì, bảo trì theo điều kiện, bảo trì khi gặp sự cố. Trong đó, bảo trì định kì là phương án tiết kiệm và hiệu quả nhất. Phần mềm bảo trì thiết bị hỗ trợ lập kế hoạch cho bảo trì định kì.

1, Thay đổi cần thiết để sử dụng phần mềm bảo trì thiết bịTrước khi có phần mềm bảo trì thiết bị, phương pháp đề nghị công việc từ phòng bảo trì cần được quy chuẩn. Yêu cầu này có thể dưới hình thức bản tóm tắt công việc hoặc vé thứ tự. Các yêu cầu bảo trì cần liệt kê số giờ làm việc của công nhân và máy móc. Với phần mềm bảo trì thiết bị, chương trình sẽ nhập dữ liệu về dạng bảng tính tổng hợp.

Phần mềm bảo trì thiết b tập hợp thông tin cùng loại theo nhiều tiêu chí, có thể xuất báo cáo hoặc gửi email. Các thông tin chi tiết được chuyển về khu vực quản lý bảo trì thiết bị trung tâm nếu hệ thống lập kế hoạch được sử dụng.

Ở những nhà máy nhỏ, khi chưa có phần mềm bảo trì, vai trò con người là rất lớn. Đó có thể là người giám sát, trưởng nhóm, người điều phối công việc, hoặc kĩ sư bảo trì. Ở những nhà máy lớn hơn, nhiệm vụ này sẽ được một nhóm các nhân viên phụ trách. Số lượng thông tin trong yêu cầu công việc phụ thuộc vào loại máy móc cần bảo trì. Nếu cá nhân chịu trách nhiệm cho hoạt động bảo trì hoàn toàn nắm bắt được yêu cầu công việc, anh ta sẽ tính ra được số ngày công, lượng nguyên liệu/máy móc cần sử dụng, các thông tin liên quan để hỗ trợ công việc.


2, Sự hỗ trợ của phần mềm bảo trì thiết bị
Trên thực tế, hoạt động bảo trì thiết bị nhiều khi phức tạp, công việc không dễ đo đếm. Người phụ trách công việc có thể thiếu kinh nghiệm, kiến thức để đánh giá. Điều đó đòi hỏi thông tin về yêu cầu công việc cần phải chi tiết hơn. Với phần mềm bảo trì thiết bị, số lượng nhân công, số giờ lao động, thời gian thực hiện, địa điểm làm việc và tính sẵn sàng của công nhân phải được cập nhật. Hơn nữa thông tin cần thiết như mức độ quan trọng, phản hồi về kết quả làm việc, thời gian hoàn thành cũng cần được đưa về phần mềm quản lý bảo trì thiết bị.

Những thông tin dạng này thường không có trong yêu cầu, mà cần được bổ sung để phân luồng thông tin. Hệ thống lập lịch cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch. Phần mềm bảo trì thiết bị cũng cung cấp nhật kí công việc để hỗ trợ bảo trì sau này.


Hoàng Kim Giang
Sales Engineer – 0936.944.496
———————————

BẢO AN AUTOMATION
Khu dự án Vân Tra, An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Email: kimgiang.baoan@gmail.com
Web: baoanjsc.com.vn
Tel: 0225.3797.879 – Fax: 0225.3686.182
Email phản hồi chất lượng sản phẩm – dịch vụ: baoanjsc@gmail.com