Cách Tham Gia


1. Thành viên đạt doanh thu cược yêu cầu sớm nhất trong thời gian "Đua Nước Rút" sẽ nhận ngay giải thưởng khủng tương ứng.


Điều Khoản & Điều Kiện


1. Đua Nước Rút Doanh Thu Cược ("khuyến mãi") bắt đầu từ 00:00:00 ngày 15/12/2018 đến 23:59:59 ngày 31/01/2019 (GMT+7).
2. Doanh thu cược của thành viên sẽ đồng thời được tính từ 00:00:00 ngày 15/12/2018 đến 23:59:59 ngày 31/01/2019 (GMT+7).
3. Thành viên đạt doanh thu cược yêu cầu sớm nhất sẽ nhận được giải thưởng tương ứng:

4. Tiền Thưởng sẽ được tự động cập nhật. iPhone sẽ được giao hàng trong vòng 7 ngày làm việc, sau khi thành viên xác nhận đầy đủ thông tin với K8.


5. Bảng Xếp Hạng Top 20 tính đến thời điểm hiện tại (Click để xem chi tiết hơn):

7. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.