Cáp điều khiển Altek Kabel
Cáp Cu/PVC/PVC có lưới chống nhiễu
Cáp tín hiệu
Số lõi: 2-30 lõi
Tiết diện: 0.5-1.5mm2
Lưới đồng, lõi đồng 100%
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Ms. Linh -0987 917 414
Email: linh.altekkabel@gmail.com