Học đại học từ xa là gi(E-learning)?


Giảng viên và học viên ở một khoảng cách xa (tức là có sự ngăn cách về mặt không gian: khoảng cách này là tương đối, có thể là cùng trường học nhưng khác phòng học hoặc khác nhau về vị trí địa lý, có thể vài kilomet hoặc hàng ngàn kilomet).


Nội dung dạy học trong quá trình dạy học được truyền thụ, phân phối tới cho học viên chủ yếu thông qua các hình thức thể hiện gián tiếp như văn bản in, âm thanh, hình ảnh hoặc số liệu máy tính.


Sự liên hệ, tương tác giữa giảng viên và học viên (nếu có) trong quá trình dạy học có thể được thực hiện tức thời hoặc trễ sau một khoảng thời gian nào đó (có sự ngăn cách về mặt thời gian).


Mục tiêu của hệ đào tạo này là gì?


Cung cấp cơ hội học tập, nhằm mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng nghiên cứu sáng tạo ở bậc đại học cho các đối tượng có nhu cầu học tập theo hình thức GDTXa nhưng không có điều kiện học tập tập trung tại các cơ sở đào tạo ở các thành phố lớn, giúp người học cải thiện chất lượng cuộc sống, tìm việc làm, tự tạo việc làm và thích nghi với đời sống xã hội; đồng thời góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.


Một điều quan trọng mà Học viện hướng tới đó là: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường sức lao động. Do đó, ngoài kiến thức chuyên môn, chương trình đào tạo của Học viện rất chú trọng đến việc đào tạo các kỹ năng ứng dụng để thực hiện các công việc cụ thể của người kỹ sư khai thác và quản lý trực tiếp các hệ thống thông tin điện tử-tin học-truyền thông (đối với ngành Công nghệ thông tin và Điện tử Viễn thông), và của người trực tiếp làm công tác quản lý kinh doanh (đối với ngành Quản trị kinh doanh).


Bằng cấp hệ đại học từ xa có giá trị như thế nào?


"...Chương trình GDTXa cấp văn bằng có khối lượng, nội dung và cấu trúc kiến thức tương đương với chương trình chính quy cùng nghành học, cấp học...Văn bằng, chứng chỉ (VBCC) của hình thức GDTXa do các cơ sở giáo dục có thẩm quyền cấp là VBCC thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, được Nhà nước đảm bảo về tính pháp lý và giá trị sử dụng như VBCC của các loại hình giáo dục khác”(Điều 3- Quy chế 40/2003 của Bộ GD&ĐT)


Như vậy, người tốt nghiệp được Học viện cấp bằng đại học, được công nhận danh hiệu kỹ sư hoặc cử nhân, được quyền tiếp tục học chuyển tiếp lên các bậc học cao hơn theo quy định của Nhà nước. Những quy định pháp lý của Nhà nước đã ban hành về chế độ- chính sách không hề có sự phân biệt giữa người tốt nghiệp đại học hệ từ xa cũng như các hệ đào tạo khác.


Trên thế giới, việc đào tạo Sau đại học theo hình thức GDTXa không phải là vấn đề mới, vì nó hoàn toàn phù hợp với phương pháp và tư duy nghiên cứu, học tập ở bậc sau đại học.


Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học từ xa Trường KTQD

Tham khảo thêm tại ĐÂY


Các bài viết khác:
>>Học Công nghệ thông tin trực tuyến tại Viện Đại Học Mở
>>Học Quản trị kinh doanh trục tuyến tại đại học kinh tế quốc dân