Giới thiệu về Phần mềm quản trị nhân sự trực tuyến

“Quản trị nguồn nhân lực”, vấn đề đã và đang làm đau đầu các nhà quản lý trên nhiều phương diện khác nhau.
- Làm thế nào để doanh nghiệp hoạch định được mô hình tổ chức phù hợp nhất?
- Làm thế nào để phân tích công việc cho các vị trí trong công ty
- Làm thế nào để phân công “đúng người, đúng việc”?
- Làm thế nào để thu hút được nhân tài đến với doanh nghiệp mình?
- Làm thế nào để lập kế hoạch công việc và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên một cách chính xác và khách quan nhất?
- Làm thế nào để Quản lý tổng quan và chi tiết tất cả những thông tin nhân sự liên quan và cần thiết?
Cùng với việc sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển thì số lượng nhân viên ngày càng tăng, vì vậy việc quản lý nguồn nhân lực làm sao cho hiệu quả được các nhà quản trị rất quan tâm.
Công ty muốn xây dựng một chương trình Quản trị nguồn nhân lực giúp các nhà quản trị Hoạch định nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả trong việc quản lý nhân sự, thu hút nguồn nhân lực, khai thác và sử dụng nguồn nhân lực một cách hiệu quả. Tính toán lương một cách nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo chính xác tuyệt đối, cung cấp các báo cáo, thông tin cho ban lãnh đạo đầy đủ và nhanh chóng nhất
Tổng thể của i-Office
 Phân hệ Quản lý thông báo đến nhân viên
 Phân hệ Quản lý tài liệu công ty
 Phân hệ Quản lý báo cáo ngày
 Phân hệ Quản lý công việc từng nhân viên
 Phân hệ Quản lý nhân sự
 Phân hệ Quản lý Kinh doanh – bán hàng
 Phân hệ Quản lý đào tạo
 Hệ thống Báo biểu, phân tích thống kê
..... và các chức năng khác theo yêu cầu của khách hàng.
* Một số hình ảnh i-Office:


Chi tiết LH:

Name: Nguyễn Tiến Lâm
Mobile: 0904.88.60.96
INET Corporation
Add: 129 - Phan Văn Trường - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: lamnt1@inet.vn
Website: http://modem.vn;
http://inet.vn
“Chuyên cung cấp tất cả các thiết bị USB 3G,GSM modem, phần mềm nhắn tin sms-giải pháp nhắn tin tự động hàng loạt.”