Elegant Logos f. Công ty thiết kế Logo 1,01Tại sao bạn không thiết kế logo công ty mới của bạn mình? Bạn có thể không? Oh có bạn có thể! Điều này gói logo miễn phí (có, nó thực sự là miễn phí) mang đến cho bạn 25 logo mẫu cho logo tuyệt vời mới Elegant. Họ có thể dễ dàng được xử lý bằng phần mềm thiết kế Logo của Công ty (trong đó bạn cũng có thể có được một bản demo miễn phí). Chỉ cần cài đặt các gói logo và bạn có 25 thiết kế mới các mẫu có sẵn trong chương trình chính. Tạo logo chính nó là dễ dàng, chỉ cần cho nó một thử. Chỉ cần chọn thiết kế logo mà bạn thích. Công ty thiết kế Logo làm mọi thứ khác và làm cho biểu tượng mới cho bạn để đánh giá! Đi, có được nó Yêu cầu: Công ty Phần mềm thiết kế Logo (Demo, kinh doanh o. Edition Comfort)
download ở đây
download ở đây
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/971