Họ tên: Hoàng Quang Anh
Sđt: 0977054339
Địa chỉ: Khách Sạn Vạn Xuân Vượng khu 11, xã Cổ Tiết, Huyện Tam Nông, Phú Thọ

thằng này chuyên boom hàng các shop
đặt thường vài 3 cái 1 đơn xong gọi xác nhận thì kêu lấy mà shipper giao tới thì không nhận hàng.
SHIPPER báo về là thằng này chuyên boom hàng, ngày nào cũng có đơn giao cho nó mà không lấy đơn nào.

Anh chị em bán hàng cẩn thận với thằng này