Đơn giản chỉ cần chơi K8 - GAME 2 Bước để chia sẻ


CƠN SỐT TIỀN MẶT WORLD CUP KHỔNG LỒ - Tổng giải thưởng tiền mặt 8 tỷ VNĐ


Giải thưởng World Cup tiền mặt


Mỗi người tham gia, sau khi hoàn tất Bước 1 & 2 của k8-GAME, sẽ chia sẻ một phần của 8 TỶ ĐỒNG


Phần chia sẻ = 8 TỶ ĐỒNG/Tổng số người tham gia


Giải thưởng tiền mặt sẽ được cập nhật vào tài khoản K8 của người tham gia, sau khi WORLD CUP KẾT THÚC


Giải thưởng có thể RÚT VỀ NGAY.Click tham gia


Giải thưởng World Cup Tuần


20 Thẻ Cào, 10,000VND mỗi thẻ


20 người thắng cuộc, đã hoàn tất Bước 1 &2 của K8-GAME, sẽ được chọn lựa ngầu nhiên bởi K8


10,000 VND Thẻ Cào sẽ được cập nhật vào tài khoản K8 của người tham gia, vào THỨ 3 TUẦN TIẾP THEO


Giải thưởng có thể RÚT VỀ NGAY: Tìm hiểu thêm


Giải thưởng World Cup Tháng


10 Thẻ Cào, 100,000VND mỗi thẻ


10 người thắng cuộc, đã hoàn tất Bước 1 & 2 của K8-GAME, sẽ được chọn lựa ngầu nhiên bởi K8


100,000 VND Thẻ Cào sẽ được cập nhật vào tài khoản K8 của người tham gia, vào NGÀY 5 THÁNG TIẾP THEO


>> Giải thưởng có thể RÚT VỀ NGAY


Giải thưởng 'Năng Động' - Facebook "Chia Sẻ" hoặc "Thích"


Khi một người tham gia :


1. Chia sẻ trang www.k8WC.com trên tài khoản Facebook cá nhân, chỉnh chế độ " Công Khai "


2. Tag Facebook "K8 Việt Nam" chính thức (fb.com/nck8viet)


3. Đạt được 10 Shares ( Chia Sẻ ) HOẶC 20 Likes ( Thích ).


Sẽ được thưởng một phiếu mua sắm Lazada 100,000 VND. Giải thưởng chỉ có thể nhận một lần cho một người tham gia


Chi tiết nhận thưởng World Cup: Chia Sẻ 8 Tỷ Giải Thưởng K8 – Cơn Sốt Tiền Mặt World Cup