muốn tham gia lắm mà ở xa quá là xa kô đi đc,chúc mọi người off zui zẻ