Phá sản - đó là một từ mà rất ít người muốn nghe, nhưng nó có thể là cơ hội tuyệt vời cho các nhà đầu tư. Phá sản là một quá trình xảy ra khi các doanh nghiệp không còn khả năng thanh toán nợ của họ nữa. Thông thường, do môi trường kinh tế xấu, quản lý nội bộ kém, mở rộng quy mô quá mức, các khoản nợ mới, các quy định mới và một loạt các lý do khác.

Mua lại doanh nghiệp hoặc tài sản của doanh nghiệp trong quá trình tư nhân hoá, việc mua lại một doanh nghiệp bị phá sản và / hoặc tài sản của nó thực tế có một số lợi thế quan trọng, một số lợi ích như sau mà businessforsale đưa ra:

- Việc phá sản của một doanh nghiệp có thương hiệu nào đó có thể là một cơ hội kinh doanh mới cho các doanh nghiệp vì doanh nghiệp cũ đã có một danh tiếng nhất định. Chi phí để tung ra một thương hiệu mới ra thị trường đôi khi còn mắc hơn cả chi phí mua lại doanh nghiệp đó. Ngoài ra, giá mua lại doanh nghiệp phá sản thường thấp hơn so với việc bắt đầu xây dựng một doanh nghiệp mới.

- Việc mua lại doanh nghiệp đã có thương hiệu người mua có thể được bảo vệ khỏi các rủi ro giao dịch nhất định.- Không có một cổ đông nào kể cả cổ đông nhỏ nhất có thể ảnh hưởng đến người mua vì quyền lợi của họ không có trong các thủ tục phá sản.

- Kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu thủ tục phá sản là cơ sở pháp lý cho việc sa thải nhân viên, người mua không có nghĩa vụ phải giữ lại toàn bộ nhân viên, họ có quyền sa thải nhân viên dư thừa miễn sao số lượng nhân viên và cơ cấu tiêu chuẩn phù hợp với nhu cầu kinh doanh của người mua.

- Người thâu tóm doanh nghiệp không chịu trách nhiệm đối với nợ chưa thanh toán đối với các chủ nợ cũ.

- Doanh số của doanh nghiệp phá sản hiện tại giúp cho người mua có một góc nhìn toàn diện về bối cảnh của toàn doanh nghiệp để có quyết định phù hợp. Trong khi một số người mua có thể sợ hãi bởi sự phức tạp và rủi ro giao dịch trong môi trường này, người mua phải có các chuyên gia tài năng và kinh nghiệm và tham gia tái cơ cấu doanh nghiệp để đem lại lợi ích đáng kể.