AdRem Server Manager 6,0Quản lý nhiều máy chủ đang chạy các phiên bản khác nhau của NetWare và OES / Linux từ một bảng điều khiển duy nhất. Server Manager cung cấp cho các quản trị viên một cái nhìn toàn doanh nghiệp của tất cả các máy chủ quản lý thông tin đầy đủ về sức khỏe, cấu hình, của họ, kết nối người sử dụng, le hệ thống, người được ủy thác. Khả năng giám sát và báo cáo về việc sử dụng máy chủ, giúp nhanh chóng phát hiện, giải quyết và lường trước vấn đề.
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1086