Khái niệm về doanh nghiệp

Theo Wikipedia, doanh nghiệp hay đúng ra là doanh thương là một tổ chức kinh tế, có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.Khác với nhiều nước trên thế giới, pháp luật hiện hành Việt Nam có đưa ra định nghĩa pháp lý về doanh nghiệp. Luật Doanh nghiệp tư nhân (1999), Luật công ty (1990) mà sau đó được thay thế bằng Luật Doanh nghiệp (1999) và mới đây nhất là Luật Doanh nghiệp (2005) là các văn bản đưa ra định nghĩa chính thức về doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam. Tuy nhiên, ở một số văn bản pháp luật khác của Việt Nam, khái niệm doanh nghiệp được xác định với nội hàm hẹp hơn như Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt nam và các văn bản hướng dẫn thi hành…Khái niệm về doanh nghiệp


Xem thêm: mẫu báo cáo tài chính của doanh nghiệp, cơ sở lý luận là gì Vị trí vai trò của doanh nghiệp đối với nền kinh tế

Doanh nghiệp có vị trí đặc biệt quan trọng của nền kinh tế, là bộ phận chủ yếu tạo ra tổng sản phẩm trong nước (GDP). Hoạt động của doanh nghiệp (sản xuất kinh doanh) góp phần to lớn vào công cuộc giải phóng và phát triển sức sản xuất, có tính chất quyết định vào sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế, huy động và phát huy nội lực vào phát triển kinh tế xã hội, tăng kim ngạch xuất khẩu, tăng thu ngân sách và tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội như: tạo việc làm, xoá đói, giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế,..Các loại hình doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Hi vọng những kiến thức trên có thể giúp ích cho bạn. Hiện tại, chúng tôi đang cung cấp dịch vụ viết thuê tiểu luận, luận văn cao học, khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp, dịch vụ chạy SPSS,… chuyên nghiệp nhất thị trường. Nếu bạn không có thời gian hoàn thành bài luận, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi nhé!Xem đầy đủ tại: https://trithuccongdong.net/tong-hop...-nam-2018.html