Thế giới đối mặt với thế kỷ 21 đang trở nên nghiêm trọng hơn. Tìm kiếm năng lượng xanh và áp dụng chúng là rất cần thiết. Đối mặt với mực nước biển dâng và các lỗ hổng trong tầng ozon đang gia tăng. Điều này một phần là do việc sử dụng quá nhiều tài nguyên không tái tạo. Việc sử dụng các nguồn năng lượng như than, dầu, vv đã tạo ra nhiều hậu quả tiêu cực cho môi trường.
Nguồn năng lượng xanh ở nước ta
Khi cạn kiệt tài nguyên và nhiều hơn nữa là bắt buộc. Tìm năng lượng xanh, chi phí thấp, là một ưu tiên cho tất cả các nước và cho thế giới. Ở Việt Nam, sự chú ý và phát triển đã tập trung vào các nguồn năng lượng xanh. Đây được coi là một hình thức phát triển bền vững cho trẻ em tương lai.
Hiệu quả năng lượng xanh ở Việt Nam để sử dụng trong sản xuất và con người. Năng lượng xanh được phân phối trên toàn quốc. Nguồn điện:
Năng lượng địa nhiệt

Năng lượng địa nhiệt rất tốt ở nước ta và nên được sử dụng để sản xuất điện. Năng lượng địa nhiệt được hiểu là năng lượng của nước nóng. Các suối nước nóng ở nước ta có khoảng 264 suối nước nóng. Có giếng nước nóng (Ninh Bình). Các nguồn nhiệt hơn 200 độ có thể tạo ra một nhà máy điện
Hệ mặt trời

Ở nước ta, tiềm năng lớn cho việc phát triển năng lượng mặt trời. Đất nước chúng ta có nhiều giờ ánh sáng mặt trời trong năm với một lượng lớn bức xạ mặt trời mỗi năm. Đây là tình huống lý tưởng cho sự phát triển của năng lượng mặt trời.
Nguồn: https://chuyennganhdien.com/baiviet/...?p=441#post441