Các hình thức huy động vốn của ngân hàng thương mại hiện nay

Phát hành giấy tờ có giá

– Khái niệm: Giấy tờ có giá là các công cụ nợ của NH phát hành để huy động vốn trên thị trường. Đây là nguồn vốn có tính ổn định cao, đáp ứng nhu cầu vốn thiếu hụt do khả năng thu hút từ nguồn tiến gửi bị hạn chế. Các loại giấy tờ có giá NH phát hành gồm: chứng chỉ tiền gửi, kì phiếu, trái phiếu.– Đặc điểm:+ Là nguồn vốn tương đối ổn định do khách hàng không được rút trước hạn.+ Lãi suất phụ thuộc vào sự cấp thiết của việc huy động vốn nên thường cao hơn lãi suất tiền gửi có kì hạn thông thường.+ Về phương thức trả lãi, NH có thể trả lãi trước ngay khi phát hành (chiết khấu), trả lãi định kì hoặc cùng với gốc khi đáo hạn.Các hình thức huy động vốn chủ yếu hiện nay


Xem thêm: hình thức quản lí hành chính nhà nước, trái phiếu

Ngân hàng có thể giải quyết nhu cầu vốn cấp bách bằng cách đi vay NHNN hoặc các tổ chức tín dụng khác,hay tạo vốn qua việc phát hành trái phiếu, tuy nhiên chi phí đi vay sẽ rất cao. Ngoài ra, một phần vốn của NH được hình thành dưới hình thức nhận vốn tài trợ, vốn uỷ thác đầu tư, nhận vốn liên doanh liên kết…Xem đầy đủ tại: https://trithuccongdong.net/cac-hinh...-hien-nay.html