Cụ thể chính sách chỉ ra các yếu tố tạo nên thành công đó gồm:

– Điều chỉnh lại các yếu tố kinh doanh như chiến lược, hệ thống kinh doanh, năng lực cốt lõi,..– Tái cấu trúc 1 cách toàn diện trên cơ sở hiểu biết đầy đủ nhằm khắc phục các yếu tố khủng hoảng, nắm bắt cơ hội để thực hiện bước nhảy vọt. Cụ thể tái cấu trúc danh mục các ngành nghề đầu tư theo hướng tập trung vào các trọng tâm, tăng cường năng lực cốt lõi của ngành kinh doanh chủ lực.

Phân tích chính sách cải cách của Samsung


Xem thêm: luận văn thạc sĩ kinh tế, chính sách Marketing

– Không nhất thiết phải là các tập đoàn lớn, dù chỉ là các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng có khả năng khai thác thị trường ngách và dẫn đầu trong lĩnh vực của mình.Tài liệu phân tích phương thức kinh doanh của công ty Điện tử Samsung

Tài liệu phân tích phương thức kinh doanh của công ty Điện tử Samsung

Nhận thấy được những điểm rõ rệt trong chính sách cải cách nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn chưa đủ khả năng và năng lực cạnh tranh, khả năng chiếm lĩnh thị trường mạnh mẽ như Samsung. Các doanh nghiệp này muốn tìm hiểu cặn kẽ phương thức kinh doanh của Samsung cùng làm phép chuẩn đối sánh, ứng dụng các cải cách vào chính doanh nghiệp mình đang chưa đúng ở đâu mà không tìm được tài liệu tham khảo chuẩn ở đâu. Và sau nhiều nhu cầu cần học hỏi, giảng dạy, tranh luận, phân tích về doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc là Samsung thì đã có 1 dự án nghiên cứu ra đời. Cuộc nghiên cứu chuyên sâu về nguồn gốc năng lực cạnh tranh của Samsung và những việc cần giải quyết trong tương lại vào năm 2004. Và cuối cùng vào năm 2011, dự án nghiên cứu cho ra kết quả là luận án nghiên cứu các yêu tố mang đến thành công của Samsung.Luận án đã tập trung phân tích công ty Điện tử Samsung và Samsung Display và chỉ ra 2 nghịch lý trong phương thức kinh doanh của Samsung bằng lý luận quản trị kinh doanh. Đồng thời cũng giải quyết thỏa đáng các nghịch lý đó. Luận án này cũng giúp độc giả không làm việc trong Samsung cũng có thể hiểu được nhân tố dẫn đến thành công của Samsung thông qua cuốn sách : The SAMSUNG WAY – Đế Chế Công Nghệ Và Phương Thức Samsung.Xem bài viết đầy đủ: https://trithuccongdong.net/tai-lieu...a-samsung.html