Dưới đây là một vài lời mở đầu bài làm luận văn thạc sĩ về thương hiệu.LỜI MỞ ĐẦU CHO BÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Bất kì một doanh nghiệp nào cũng muốn doanh nghiệp mình không chỉ tồn tại được mà còn phải phát triển và có một chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Tuy nhiên, thương trường là chiến trường, thị phần có giới hạn mà các doanh nghiệp thì không ngừng mở rộng dẫn đến cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Vậy điều gì khiến cho các tên tuổi lão làng như Coca-cola, Sony, Ford , Dell .có thể tồn tại và phát triển qua bao thập kỉ hay các tên tuổi đàn em như Microsoft, Amazon.com, Starbucks .có thể tăng trưởng mạnh đến vậy.Thành công đó là do họ biết cách xây dựng và phát triển thương hiệu đứng vững trong tâm trí khách hàng. Thương hiệu được họ coi như yếu tố sống còn, là tài sản quý giá của doanh nghiệp. Sản phẩm có thể hình thành rồi suy thoái qua các giai đoạn của chu kỳ sống nhưng thương hiệu thì vẫn còn.Tuy nhiên, việc phát triển thương hiệu tại các doanh nghiệp Việt Nam vẫn . Đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ như ngân hàng, thương hiệu lại càng đóng một vai trò rất quan trọng. Khi Việt Nam ra nhập WTO mở ra cho các ngân hàng trong nước nhiều cơ hội nhưng cũng đầy rẫy thách thức. Cạnh tranh mạnh mẽ hơn buộc các ngân hàng phải tự tạo cho mình lợi thế đó chính là thương hiệu riêng nếu muốn tồn tại. Ở các nước phát triển, việc xây dựng và phát triển thương hiệu không phải là mới nhưng với các nước đang phát triển, đặc biệt là Việt Nam khi hệ thống ngân hàng đang trong giai đoạn xoá bỏ các rào cản, thì vẫn còn rất mới.Nhận thấy việc xây dựng và phát triển thương hiệu có vai trò rất quan trọng với các ngân hàng. Tuy nhiên, vẫn chưa có nhiều tài liệu và đề tài nghiên cứu về vấn đề này. Do đó tôi đã lựa chọn đề tài : “Xây dựng và phát triển thương hiệu ngân hàng Đại Dương. Thực trạng và giải pháp.” với mục đích nhằm giúp ngân hàng nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động xây dựng- phát triển thương hiệu. Đồng thời, dựa trên những vấn đề cơ bản về thương hiệu và thực trạng hoạt động xây dựng – phát triển thương hiệu tại ngân hàng TMCP Đại Dương, đưa ra một số giải pháp nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động này tại ngân hàng Oceanbank.
Xem thêm: Nhận viết thuê dissertation , Làm khóa luận thuê
Hy vọng những lời mở đầu trên sẽ giúp bạn có thêm ý tưởng để hoàn thiện lời mở đầu cho các bài luận văn của mình.Xem chi tiết tại đây: https://trithuccongdong.net/top-3-lo...-hay-nhat.html