*Hỗ trợ, tiếp nhận, giải đáp các cuộc gọi của khách hàng
*Làm việc tại quận 1
*Môi trường làm việc năng động, sáng tạo

Nộp hồ sơ tại đây: https://goo.gl/jrua8y