Công Ty Cổ Phần Thế Giới Truyền Thông - Media World

������ Xem đầy đủ thông tin vị trí này tại: https://goo.gl/Lu2Xyd

*Tiếp nhận, duyệt tin của khách hàng trên website online
*Trả lời thắc mắc của khách qua Email, Hotline, Live Chat,....
*Xử lý những vi phạm của khách hàng