Mặc dù đã có những qui định cụ thể về việc trình bày luận văn Thạc sĩ nhưng nhiều học viên vẫn còn mắc phải một số sai sót trong định dạng luận văn và tóm tắt luận văn. Đặc biệt là trong phần tài liệu tham khảo, phụ lục, định dạng văn bản….Bài viết này nhằm mục đích nêu ra những sai sót này, đồng thời chỉ ra những hướng khắc phục sữa chữa nhằm dần dần chuẩn hóa việc viết luận văn Thạc sĩ tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế


Xem thêm: Nhận viết thuê luận án tiến sĩ , Thuê làm luận văn tốt nghiệp

MỘT SỐ LỖI Ở TRANG BÌA VÀ PHỤ BÌA

Học viên thường xếp sai thứ tự về các mục ở bìa và trang phụ bìa. Để tránh sai sót, học viên phải tuân thủ đúng thứ tự các mục tại điểm 2.2 dưới đây [2] Các mục ở trang bìa và trang phụ bìa phải tuân thủ theo thứ tự sau:a) Cơ sở đào tạo (Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đại học Huế; Trường Đại học Sư phạm)b) Tên tác giả (ghi ngay họ tên tác giả luận văn, không ghi tên tác giả: …)c) Tên đề tài (ghi ngay tên đề tài luận văn, không ghi tên đề tài: …)d) Tên chuyên ngành đào tạo: …e) Mã số chuyên ngành: …g) Luận văn Thạc sĩ ..”*”.h) Người hướng dẫn khoa học:…i) Huế, năm …Cần chú ý rằng ở trang Phụ bìa phải có đầy đủ và đúng thứ tự của tám (8) mục ghi ở trên (từ a đến i); còn ở trang Bìa chỉ ghi 5 mục a, b, c, g, i mà không ghi 3 mục d, e, h. 3.3. Một số luận văn cũng hay ghi nhầm tên chuyên ngành (tại “*”).Ví dụ: có luận văn ghi “Thạc sĩ khoa học Văn học Việt Nam”, “Thạc sĩ Đại số và Lý thuyết số”,.. như vậy là sai, mặc dù học viên đang học chuyên ngành Văn học Việt Nam hay chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số. Cần lưu ý quy định chung như sau: cho dù học chuyên ngành nào nhưng tên Thạc sĩ chỉ được ghi tên ngành lớn của chuyên ngành đó [2].Theo quy định này thì các trường hợp trên ghi đúng là “Thạc sĩ Ngữ văn”, “Thạc sĩ Toán học”. Đối với một số chuyên ngành về Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn, Quản lý giáo dục thì ghi là “Thạc sĩ Giáo dục học” mà không nên ghi là Thạc sĩ Khoa học giáo dục, vì theo từ chuẩn trong các văn bằng Thạc sĩ (Tiến sĩ) do Bộ GD-ĐT qui định cho các chuyên ngành đó đã ghi rõ là Thạc sĩ (Tiến sĩ) Giáo dục học.

KẾT LUẬN

Tóm lại, để làm luận văn Thạc sĩ được hoàn hảo, học viên cần nghiên cứu kỹ lưỡng và chi tiết các văn bản hướng dẫn, cẩn trọng trong lúc trình bày, đánh máy và in ấn. Đặc biệt là cần phải đọc lại nhiều lần để phát hiện các sai sót trước khi đóng quyển để nộp chính thức. Người hướng dẫn luận văn cũng nên nhắc nhở học viên trong quá trình sữa chữa luận văn, nhằm xây dựng các luận văn Thạc sĩ phong phú về nội dung và đảm bảo về hình thức.
Nguồn: Tổng hợp
Xem đầy đủ tại: https://trithuccongdong.net/mot-so-l...an-van-p1.html