Đặc điểm kỹ thuật, cấu tạo và cách sử dụng đối với các loại
Đèn sạc khẩn cấp


1. Thông tin chung

  • Đèn sạc khẩn cấp được sử dụng để cung cấp ánh sáng cho những trường hợp mất điện hay cần nguồn ánh sáng gấp.
  • Khi mất điện, đèn sẽ tự động bật sáng, sau khi có điện trở lại, đèn sẽ chuyển sang chế độ sạc pin, khi pin đầy, sẽ tự động ngắt sạc.
  • Đèn có công tắc để dùng trong trường hợp cần thiết phải sử dụng đến ánh sáng.

2. Sơ đồ cấu tạo, hoạt động của đèn khẩn cấp led

Trong điều kiện có nguồn điện, đèn sẽ ở chế độ sạc pin, việc sạc pin sẽ diễn ra liên tục đến khi đầy thì tự động ngắt. Khi bị mất điện, đèn sẽ tự sáng, sáng một hay hai bóng là do chúng ta bật công tác sử dụng 1 hay 2 bóng cùng lúc. Khi có điện trở lại, đèn sẽ quay về chế độ sạc ban đầu và bóng đèn sẽ tắt.
3. Nguồn cung cấp
Có thể chuyển đổi nguồn từ 220V-240V AC xuống 12V AC bằng biến áp, khi đó, chuyển từ AC sang DC bằng cấu chì, Diode.
Pin Ni-Cd sử dụng 3,6V, cực đại 6V.
Sử dụng bóng LED chiếu sáng, tùy vào loại đèn mà có số lượng led khác nhau