VIỆC LÀM NGHỆ AN - VIỆC LAM TẠI SINGAOIRE
NAM THỢ SỬA CHỮA OTO HẠNG SANG
Việc làm Singapore - SVN
1 Visa: SPass – 2 năm
2 Lương : 1800 SGD; 200 Ở;
3 Làm việc: 9h/ngày; Nghỉ 4 ngày/tháng
4 Ngôn ngữ: Tiếng Trung/Anh tốt
5 Yêu cầu: Nam; Thái độ công việc tốt;có sức khỏe và có kinh nghiệm.
------------------------
NAM CÔNG NHÂN CHUNG
Việc làm Singapore - SVN
1 Visa: SPass – 2 năm
2 Lương : 1300 SGD; Bao ăn ca; Bao Ở; Ngày nghỉ làm thêm sẽ được thưởng 50$
3 Làm việc: 12am-12pm; Nghỉ 2 ngày/tháng
4 Ngôn ngữ: Tiếng Trung tốt
5 Yêu cầu: Nam; Thái độ công việc tốt; Cao từ 1.70m trở lên; có sức khỏe
-----------------------------
TRỢ LÝ KHO HÀNG
Singapore
1 Visa: SPass – 2 năm
2 Lương : 19OO-22OO SGD;
3 Làm việc: ngày làm 12 giờ; tháng nghỉ 4 ngày
4 Ngôn ngữ: Tiếng Anh tốt
5 Yêu cầu: Nam dưới 25 tuổi; Thái độ công việc tốt; Ưu tiên có kinh nghiệm; Làm công ty thực phẩm đông lạnh
-------------------------
NỮ PHỤC VỤ TIỆM CÀ PHÊ
Việc làm Singapore - SVN
1 Visa: SPass – 2 năm
2 Lương : 1100 SGD; Bao Ăn, Hỗ trợ 200 Ở
3 Làm việc: 10h/ngày; Nghỉ 4 ngày/tháng
4 Ngôn ngữ: Tiếng Trung tốt (Ưu tiên nếu biết thêm tiếng Anh cơ bản)
5 Yêu cầu: Nữ dưới 40 tuổi; Thái độ công việc tốt; Ưu tiên có kinh nghiệm;
Tuyển dụng Singapore

Ngọc QUỳnh O868 96 2268
CÔNG TY ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC SVN
Số 20/185, Đg Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên.