Chung cư The Sun Mễ Trì được đầu tư và phát triển bởi vì đả ty cổ phần đầu tư và sản xuất kim ô. với lắm năm ghê nghiệm trong suốt lĩnh vực xây dựng. Chủ đầu tư sẽ xây dựng vì vậy cạc căn hộ chất cây cao, thông minh hiện đại.
Phổi chình tham gia án The Sun Mễ Trì.
Tổng phù hợp danh sách xỏ xiên sơ pháp lý tham gia án The Sun Mễ Trì:

– Giấy phép xây dựng dự án The Sun Mễ Trì.
Giấy phép xây dựng dự án The Sun.
– Văn bản ưng bình diện kè tham dự án The Sun Mễ Trì.
Văn bản bằng lòng bình diện tuần tra tham gia án The Sun.
– Giấy phép quy hoạch tham gia án The Sun.
Giấy phép thuật quy hoạch dự án The Sun.
– Quyết định chủ trướng đầu tư tham gia án The Sun.
Quyết toan chủ trương đầu tư dự án The Sun.
– Cam kết mực ngân hàng Vietinbanks đồng tham dự án The Sun:
Cam kết mức nhà băng Vietinbanks cùng tham dự án The Sun
mọi rợ hệt huyết quý giá khách khứa vui mừng vâng can hệ: Hotline : 094.366.9191

tốt thừa nhận gì máu về căn hộ cũng như chính sách ưu đãi dự án The Sun quý báu khách vui dạ Để lại thông báo tại đây