Xem hướng nhà đẹp cho người tuổi Thìn là xem hướng nhà có hợp với tuổi của gia chủ, hợp với quẻ mệnh hay không. Người tuổi Thìn có năm sinh khác nhau thì quẻ mệnh sẽ khác nhau, dẫn tới hướng nhà đẹp cũng sẽ khác nhau.


Dưới đây là cách chọn hướng nhà đẹp cho người tuổi Thìn theo từng năm sinh, từng quẻ mệnh.


1. Xem hướng nhà cho người tuổi Canh Thìn 1940


Tuổi Canh Thìn có ngày sinh dương lịch từ 08/02/1940 đến 26/01/1941
Người tuổi Canh Thìn mang mệnh Kim – Bạch Lạp Kim
Quẻ mệnh: Càn Kim, thuộc Tây tứ mệnh


Các hướng nhà đẹp nên chọn:


Tây (Sinh Khí)
Tây Nam (Diên Niên)
Đông Bắc (Thiên Y)
Tây Bắc (Phục Vị)
Các hướng nhà xấu nên tránh:


Đông Nam (Họa Hại)
Nam (Tuyệt Mệnh)
Bắc (Lục Sát)
Đông (Ngũ Quỷ)


Phong thuỷ trong việc chọn hướng nhà cho người tuổi thìn


Trang chủ: www.xaydungquethanh.com/


2. Xem hướng nhà cho người tuổi Nhâm Thìn 1952


Tuổi Nhâm Thìn có ngày sinh dương lịch từ 27/01/1952 đến 13/02/1953
Người tuổi Nhâm Thìn mang mệnh Thủy – Trường Lưu Thủy
Quẻ mệnh: Chấn Mộc, thuộc Đông tứ mệnh


Các hướng nhà đẹp nên chọn:


Nam (Sinh Khí)
Đông Nam (Diên Niên)
Bắc (Thiên Y)
Đông (Phục Vị)
Các hướng nhà xấu nên tránh:


Tây Nam (Họa Hại)
Tây (Tuyệt Mệnh)
Đông Bắc (Lục Sát)
Tây Bắc (Ngũ Quỷ)

Hướng nhà phù hợp cho người tuổi thìn


Xem thêm: Xây nhà trọn gói giá chuẩn HCM3. Xem hướng nhà cho người tuổi Giáp Thìn 1964


Tuổi Giáp Thìn có ngày sinh dương lịch từ 13/02/1964 đến 31/01/1965
Người tuổi Giáp Thìn mang mệnh Hỏa – Phú Đăng Hỏa
Quẻ mệnh: Ly Hỏa, thuộc Đông tứ mệnh


Các hướng nhà đẹp nên chọn:


Đông (Sinh Khí)
Bắc (Diên Niên)
Đông Nam (Thiên Y)
Nam (Phục Vị)
Các hướng nhà xấu nên tránh:


Đông Bắc (Họa Hại)
Tây Bắc (Tuyệt Mệnh)
Tây Nam (Lục Sát)
Tây (Ngũ Quỷ)


Xem thêm tại: xaydungquethanh


4. Xem hướng nhà cho người tuổi Bính Thìn 1976


Tuổi Bính Thìn có ngày sinh dương lịch từ 31/01/1976 đến 17/02/1977
Người tuổi Bính Thìn mang mệnh Thổ – Sa Trung Thổ
Quẻ mệnh: Càn Kim, thuộc Tây tứ mệnh


Các hướng nhà đẹp nên chọn:


Tây (Sinh Khí)
Tây Nam (Diên Niên)
Đông Bắc (Thiên Y)
Tây Bắc (Phục Vị)
Các hướng nhà xấu nên tránh:


Đông Nam (Họa Hại)
Nam (Tuyệt Mệnh)
Bắc (Lục Sát)
Đông (Ngũ Quỷ)


5. Xem hướng nhà cho người tuổi Mậu Thìn 1988


Tuổi Mậu Thìn có ngày sinh dương lịch từ 17/02/1988 đến 05/02/1989
Người tuổi Mậu Thìn mang mệnh Mộc – Đại Lâm Mộc
Quẻ mệnh: Chấn Mộc, thuộc Đông tứ mệnh


Các hướng nhà đẹp nên chọn:


Nam (Sinh Khí)
Đông Nam (Diên Niên)
Bắc (Thiên Y)
Đông (Phục Vị)
Các hướng nhà xấu nên tránh:


Tây Nam (Họa Hại)
Tây (Tuyệt Mệnh)
Đông Bắc (Lục Sát)
Tây Bắc (Ngũ Quỷ)


Người tuổi Canh Thìn thuộc Tây tứ mệnh thì nên xây nhà hướng Tây, Tây Nam, Đông Bắc và Tây Bắc. Người tuổi Mậu Thìn thuộc Đông tứ mệnh thì nên tránh nhà ở những hướng này. Chọn hướng nhà đẹp cho người tuổi Thìn theo quẻ mệnh không khó. Tuy nhiên gia chủ cần chọn đúng hướng nhà, nếu không gia vận sẽ lao đao, gặp nhiều rủi ro, bất lợi.


Nguồn internet