Hỗ trợ backlink chất lượng để Website bạn SEO lên trang 1 Google

Gói 1 : 750.000 đ/ Xây dựng hoàn tất trong 2 tuần.
- 39 backlink .gov .edu
* Đi link trong 2 tuần cho Website của bạn các backlink từ :
- blog comment,
- document sharing,
- forum profile,
- image comment,
- article,
- web 2.0,
- social network,
- social bookmark,
- guestbook

Gói 2 : 1.750.000 đ/ Xây dựng trong hoàn tất trong 1 tháng
Xây dựng một mô hình kim tự tháp cho bạn như trong ảnh
- 7.500 backlink trỏ về 750 backlink pagerank 3 trở lên
- 46 backlink .gov .edu
- 250 backlink từ mạng xã hội
- 40 trang Page Rank 9 trỏ về trang chính
- Giao trong 1 tháng

Gói Ahrefs : 1.950.000 đ/ Xây dựng trong hoàn tất trong 1 tháng
Giúp bạn check Backlinks Ahrefs từ tên miền của đối thủ mạnh nhất trong lĩnh vực của bạn.
Lập ra chiến lược đi link giúp bạn vượt qua mặt đối thủ về Backlinks.

- 600 Backlinks chiết xuất từ những trang top đầu có điểm Ahrefs cao nhất từ đối thủ.
- 7.500 backlink tầng 3 trỏ về các web 2.0
- 15 backlink .gov .edu
- 195 backlink từ mạng xã hội
- 29 trang DA > 75 trỏ về trang chính
- Giao trong 1 tháng

Các cam kết :
1/ SEO mũ trắng, thân thiện với Google, và không dính phải thuật toán chim cánh cụt, chim ruồi, panda.
2/ Thứ hạng bạn tăng rõ rệt trên Google sau 1 tháng, sau khi google index hết tất cả các link.
*Ứng với mỗi gói, BacklinkCafe sẽ nhận tối đa 1 URL và 3 từ khóa.
*Để đăng ký Bạn cần cung cấp thông tin :
1/ Liên kết :
2/ Từ khóa :
3/ Đoạn miêu tả ngắn :
4/ Gói bạn chọn :