hướng dẫn sử dụng tổng đài Panasonic KX-NS300. Chuyển máy, Cướp máy, Gọi đi bằng Password, đàm thoại hội nghị, ghi âm lời chào


1. Thực hiện cuộc gọi :
* Gọi nội bộ: Nhấc máy → Ext Số máy nhánh.
* Gọi ra bên ngoài: Nhấc máy 9 → Số di động cần gọi
2. Gọi bằng mã: (Account Code)
* Nhấc máy → *47* → Mã (Verified code + PIN code)9 → Số điện thoại.


3. Chuyển máy
* Từ máy lễ tân: Đang đàm thoại Nhấn TRANSFER hoặc FLASHExt Số máy nhánh cần truyền tới → Đặt máy xuống.
* Từ máy lẻ thông thường: Đang đàm thoại nhấn FLASHExt Số máy nhánh cần truyền tới → Đặt máy xuống.
4. Cướp cuộc gọi (Nhấc máy thay)
* Cướp trực tiếp máy nhánh: Nhấc máy → *41Ext Số máy nhánh
* Cướp theo nhóm: Nhấc máy → *40 01 (trong đó 01 là số nhóm mặc định)
(Thay đổi nhóm: Vào PBX Configuration -> Extension -> Wired extension -> Extension settings -> Tại cột User Group, mặc định tất cả là 1 tức là group 01)

5. Conference: (Đàm thoại hội nghị)

* Bàn lễ tân: Đang nói → CONF hoặc TRANSFER → Số điện thoại thứ 3 (có thể gọi số
bên ngoài, nhớ bấm 9 hoặc 0 trước khi gọi) → Nói chuyện riêng → CONF → nói
chuyện 3 bên. (Tiếp tục làm như vậy để mời bên thứ 4, 5 … đến 8, vào nói chuyện cùng)
* điện thoại thường: Đang nói → FLASH hoặc dập tổ hợp → Số điện thoại → Nói chuyện riêng → FLASH hoặc dập tổ hợp → 3 → Nói chuyện 3 bên. (Chỉ thiết lập được cuộc gọi 3 bên)
6. Khoá bàn phím: (Ext lock)
* To lock (khoá) : Nhấc máy → Nhấn *771TÚT... → Đặt máy xuống.
* To Unlock (mở khoá) : Nhấc máy → Nhấn *770 → Mã Ext PINTÚT... → Đặt máy xuống .

(Extention PIN được sản xuất bằng lệnh 005 hoặc mục 4.1.1 Extention Settings với lập trình
bằng PC)
7. Xoá dịch vụ đã cài đặt tại các số nội bộ: (Reset your Extention)
Nhấc máy → *790 hoặc *7900TÚT... → Đặt máy xuống
8. Tránh làm phiền: (DND- Tắt chuông)
Nhấc máy → *710: Tất cả → 1: Đặt / 2: Bỏ → TÚT... → Đặt máy xuống
1: Cuộc gọi từ bên ngoài
2: Cuộc gọi nội bộ
9. Call Forward: (Chuyển hướng cuộc gọi )
Nhấc máy → *71 → Loại cuộc gọi (0-2) -> Mã dịch vụ (0-5) → số điện thoại cần chuyển → #
Trong đó:
* Loại cuộc gọi:
0 - Cả gọi nội bộ và gọi từ ngoài vào;
1: Cuộc gọi từ ngoài trung kế bưu điện vào;
2: Chỉ cuộc gọi nội bộ
* Mã dịch vụ:
0: Hủy dịch vụ chuyển
2 : Tất cả các cuộc gọi
3 : Khi bận
4 : Không trả lời
5 : Bận / Không trả lời
Ví dụ 1: Các cuộc gọi đến máy 100 sẽ tự động chuyển sang máy 101
- Thao tác tại máy 100: Nhấc máy *710 2 101#
Ví dụ 2: Các cuộc gọi đến máy 100 sẽ tự động chuyển đến số điện thoại 0915.185.389
- Thao tác tại máy 100: Nhấc máy *710 2 9 0915.185.389# (thêm số 9 để chiếm trung kế gọi ra ngoài)
Ví dụ 3: Hủy các dịch vụ chuyển cuộc gọi (forward)
- Thao tác tại máy 100: Nhấc máy *710# hoặc *7100# hoặc *710
10. Đặt thời gian không trả lời:
- Nhấc máy → *713 → Thời gian (tính bằng giây [00 → 99]) → TÚT → Đặt máy xuống.

11. Khoá bàn phím từ xa:
* Mở Khoá : Nhấc máy → *782Ext Số máy nhánh → Đặt máy xuống .

* Khoá : Nhấc máy → *783Ext Số máy nhánh → Đặt máy xuống .
12. Ghi âm lời chào tổng đài di động Panasonic
* Ghi âm: Nhấc máy ấn *361 501 sau tiếng tút thì đọc.đoc xong ấn STORE để khắc ghi .
* Nghe lại: Muốn nghe lại nhấc máy ấn *362 501 để nghe lại .
* Xóa lời chào: *360 501
>>> Xem thêm tại dienmayvienthong.com
Tổng đài panasonic http://dienmayvienthong.com/tong-dai-panasonic.htm