VisiSaver 1.5.3Với VisiSaver bạn có thể tùy chỉnh bảo vệ màn hình của bạn và bảo vệ màn hình thiết lập từ hàng loạt các đoạn phim yêu thích của bạn. Nó là buồn cười và dễ dàng. Bạn nên chỉ một thư mục video của bạn và sau khi bảo vệ màn hình bắt đầu bạn có thể xem phim. Hiện không phải là một cầu thủ, nhưng bạn có thể quản lý trên âm thanh và độ dài của đoạn phim, sắp xếp và xem trước Yêu cầu:. Windows
download ở đây
download ở đây
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/570