Colon Cleansing 1,0Điều này phát phiếu mua hàng là một ứng dụng desktop đơn giản mà sẽ hướng dẫn bạn qua quá trình tạo ra mã số phiếu giảm giá chuyên nghiệp từng bước. Bằng cách cung cấp các thuê bao / khách hàng của bạn với giảm giá bằng cách sử dụng mã số phiếu giảm giá mà bạn cung cấp cho họ được sử dụng trên trang bán hàng của bạn, bạn ngay lập tức có thể làm tăng lòng trung thành khách hàng của bạn và cũng giúp thu hút du khách mới mua . Yêu cầu: Internet Explorer [(4) [] (5)] [] (6) tải về tại đây </a>
[] (9) tải về tại đây </a>
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/784