Tìm tập tin trùng lặp tiện ích để tìm tập tin trùng hoặc tương tự và loại bỏ các bản sao phần mềm! 9.0Phần mềm tìm tập tin trùng lặp tiện ích để tìm trùng lặp trên máy tính của bạn! Sử dụng phần mềm này, bạn có thể: * Nhanh chóng tìm kiếm các tập tin dựa trên kích thước * Áp dụng thuật toán kiểm tra một 'nhanh chóng' để các tập tin có kích thước để tìm hiểu xem nội dung là khả năng * giống hệt nhau để nhanh chóng và dễ dàng lựa chọn các tập tin mà bạn muốn xóa và loại bỏ * trực quan xem trước tập tin tiêu đề, "chỉ trong trường hợp 'để xem các tập tin phù hợp * Plus nhiều hơn nữa! Đó là nhanh chóng, nhanh chóng, và dễ sử dụng! Hãy thử ngay bây giờ Yêu cầu: na Có gì mới trong phiên bản này: Không áp dụng
download ở đây
download ở đây
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1574