1. Cáp điều khiển Altek Kabel:
+ Tiết diện 0.5, 0.75, 1.0, 1.5mm2
+ Số lõi: 2 - 30 lõi
+ Có lưới/ không lưới chống nhiễu
+ Hàng có sẵn
+ CO, CQ đầy đủ

2. Cáp tín hiệu vặn xoắn chống nhiễu:
+ 1 pair, 2 pairs, cáp RS485
+ tiết diện: 18 AWG, 22 AWG
+ có lớp giấy bạc chống nhiễu
+ Hàng có sẵn