Văn bản Random 1,0Những gì để đặt dấu ngoặc kép ngẫu nhiên ở một chân trên mỗi trang? Có lẽ bạn muốn thay đổi HTML trong cơ thể của các tài liệu của bạn mỗi lần người thăm trang web của bạn? Kịch bản này là một giải pháp dễ dàng: nó đọc một tập tin văn bản mà bạn đã tạo ra trước thời hạn, ngẫu nhiên chọn một trong những clip của các văn bản, và in ra cho trình duyệt người dùng ở bất cứ đâu trong tài liệu mà bạn muốn. Bao gồm một đoạn mã HTML, như một liên kết ngẫu nhiên, hoặc mã cho hình ảnh. Đặt một lời chứng thực ngẫu nhiên trên các trang của bạn. . . các tùy chọn được hầu như bất tận. Bạn phải có khả năng sử dụng shtml trang, hay còn gọi là máy chủ bên bao gồm (SSI). Một phía máy chủ bao gồm là một cách để bao gồm các kết quả của một kịch bản Perl trong một trang trong thời gian thực Yêu cầu:. Perl, Webserver
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1231