Nero 9 MultiLanguage Full ISO - DVDBoX - 1,58Gb / Unrar 3.08GbNero DVD-9 MULTiLANGUAGE khôi phục lại | 1,58 GB | ISO (3,08 GB)
Nero 9 là thế hệ kế tiếp của thế giới của hầu hết các phương tiện truyền thông kỹ thuật số đáng tin cậy tích hợp và nhà giải trí phần mềm suite. Nó tính năng mới cắt-cạnh chức năng đó làm cho thưởng thức nội dung kỹ thuật số phương tiện truyền thông một cách dễ dàng.

Điều này dễ sử dụng, chưa mạnh đa phương tiện suite, mang đến cho bạn sự tự do để tạo, rip, sao chép, burn, chỉnh sửa, chia sẻ, và tải lên trực tuyến. Dù bạn muốn - âm nhạc, video, ảnh, và dữ liệu - thưởng thức và chia sẻ với gia đình và bạn bè bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào.

Với dễ sử dụng, Nero StartSmart lệnh trung tâm, kỹ thuật số đời sống của bạn không bao giờ có được linh hoạt hơn, khả thi, và vui vẻ.

Nero 9 kinh tế nổi bật:

Nhanh và dễ dàng * rip, burn, Autobackup, sao chép và chức năng
* Dự trữ các tập tin vào đĩa CD, DVD, và Blu-ray Discs *
* Tạo chuyên nghiệp-tìm phim DVD tích hợp với thực đơn 3D
* Sao chép, đốt, chia sẻ, tải lên, và tạo ra âm nhạc mixes giống như một DJ
* Chuyển đổi âm nhạc, hình ảnh, và DVDs để chơi trên iPod ® của bạn và các thiết bị di động
* Nhanh hình ảnh và video để tải lên của tôi Nero, YouTube ™, và MySpace
* Theo dõi, ghi lại, tạm dừng, và tuỳ chỉnh kinh nghiệm của bạn sống TV
* Nghe AVCHD và các định dạng HD

Đội ngũ R E S T O R E trình bày

Nero 9 (C) Nero
Phát hành-NGÀY: 03/10/2008
LANGUAGE: MULTiLANGUAGE
Discs: 1 DVD

thông tin:
1) kiểu giải nén
2) burn / mount
3) thích thú vui chơi
Nero 9 MULTiLANGUAGE DVD-RESTORE | 1.58 GB | ISO (3,08 GB)

Nero 9 is the next generation of the world’s most trusted integrated digital media and home entertainment software suite. It features new cutting-edge functionality that makes enjoying digital media ....... simple.

This easy-to-use yet powerful multimedia suite, gives you the freedom to create, rip, copy, burn, edit, share, and upload online. Whatever you want – music, video, photo, and data – enjoy and share with family and friends anytime, anywhere.

With easy-to-use Nero StartSmart command center, your digital life has never been more flexible, feasible, and fun.

Nero 9 Highlights:

* Fast and easy rip, burn, Autobackup, and copy functions
* Backup files to CDs, DVDs, and Blu-ray Discs*
* Create professional-looking DVD movies with integrated 3D menus
* Copy, burn, share, upload, and create music mixes like a DJ
* Convert music, photos, and DVDs to play on your iPod® and other mobile devices
* Quick photo and video upload to My Nero, YouTube™, and MySpace
* Watch, record, pause, and customize your live TV experience
* Play AVCHD and other HD formats

TEAM R E S T O R E presents

Nero 9 (C) Nero
RELEASE-DATE : 03.10.2008
LANGUAGE : MULTiLANGUAGE
DiSCs : 1 DVD
http://www.nero.com
iNFO:
1) unpack
2) burn / mount
3) enjoy have fun

Download :
http://www.megaupload.com/?f=CJ90E0DB

OR

http://rapidshare.com/users/76ZIER