cFosSpeed 1774/10/06cFosSpeed là một chương trình mạng, mà tự gắn nó với các kết nối Internet hiện tại. Sau đó, tối ưu hóa truyền dữ liệu bằng các phương tiện giao thông Shaping

Traffic Shaping là phương pháp tối ưu hóa lưu lượng truy cập Internet.. Nó cho phép tốc độ tối đa trong khi đảm bảo tối thiểu Ping.

Bạn có thể sử dụng cFosSpeed với một router và / hoặc một modem DSL hoặc cáp modem. Bạn cũng có thể sử dụng cFosSpeed với các loại hình truy cập Internet, tức là. bất cứ khi nào bạn đã có một kết nối Internet hiện tại

cFosSpeed hỗ trợ nhiều kết nối, như DSL, cáp, ISDN, UMTS, vv
cFosSpeed có hai mục tiêu [(7. )]
1. Giữ chậm trễ mạng (thời gian ping) nhỏ, để làm cho các ứng dụng Internet như là phản ứng nhất có thể
.
2. . Nâng cao dữ liệu bằng cách chống nghẽn kết nối tránh

Bạn có thể sử dụng cFosSpeed với một kết nối Internet mà bạn sử dụng độc quyền hay mà bạn chia sẻ với một số máy tính cá nhân
Yêu cầu hệ thống:.

* Windows XP / Windows Vista, mà còn Windows 2000
* 32 bit / 64 bit (x64)
* hiện có kết nối Internet
download ở đây
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1056