Bốn 1.0.0 nhiều LineupTrong trò chơi này sẽ có một hội đồng có lỗ và bạn có thể trình chiếu trong các cọc. Bạn và đối thủ của bạn sẽ thay phiên nhau để trình chiếu trong riêng của bạn chốt, những của riêng người kết nối 4 hoặc nhiều hơn một người peg trong một đường thẳng thắng. Các chốt có thể được kết nối hoặc theo chiều ngang, chiều dọc hoặc theo đường chéo. Sử dụng chuột để chọn cột để trượt tỉ giá và nhấn chuột vào nút để slide tỉ giá Yêu cầu:. NET Framework 2.0 [(4. )]
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/640