Petition 50108Cần phải yêu cầu thực chữ ký trên trang web của bạn? Perl script này làm cho việc sử dụng một applet Java miễn phí có chụp chữ ký như là một dãy số. Bạn cho phép người dùng đăng ký đơn khởi kiện hay tài liệu của bạn với chữ ký. pl kịch bản, và bạn có thể xem chữ ký sau với với view_petition. pl kịch bản. New Bây giờ bạn! Có thể cho phép khách truy cập của bạn thấy đơn khởi kiện, mà không quan tâm đến sự riêng tư. Trừ khi bạn bao gồm các mật khẩu, các tập lệnh view_petition sẽ chỉ hiển thị tên và chữ ký. Cũng được thêm vào trong bản phát hành cuối cùng là khả năng xác định số lượng chữ ký trên mỗi trang, và 'bên cạnh' hoặc 'qua' nút ở phía dưới phụ thuộc vào việc có được chữ ký nhiều hơn để xem. Ngoài ra bạn có thể yêu cầu địa chỉ email với phiên bản mới nhất này Yêu cầu:. Perl, Webserver
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1211