Lightning 1.1.0Trong trò chơi này đơn giản, bạn kiểm tra tốc độ phản ứng của bạn bằng cách chụp ảnh khi sét đánh. Các thời gian phản ứng của bạn nhanh hơn, tốt hơn các shot ảnh. Bạn không thể chụp ảnh trước khi sét khác trò chơi là bị mất Yêu cầu:. NET Framework 2.0
. download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/695