Bưu thiếp 56028.2134Cho phép khách truy cập của bạn để gửi bất kỳ hình ảnh trên trang web của bạn như là một tấm bưu thiếp. Họ thậm chí có thể tùy chỉnh màu sắc và phong cách, cũng như chọn nhạc nền của riêng mình. Giống như rất nhiều các kịch bản trên trang web này, điều này rất hữu ích cho việc tạo ra lưu lượng truy cập vào trang web của bạn, bởi vì những người nhận thẻ phải truy cập vào trang web của bạn để xem thẻ của họ Yêu cầu:. Perl, Webserver [(4) [] (5)] download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1221