TM RSS Toolkit 1,00Thu thập rss nguồn cấp dữ liệu để kiểm tra và đọc tin tức. Đơn giản trong công việc, cập nhật rss. Làm việc với rss1 / 2, Atom-định dạng RSS. Hỗ trợ các loại tin tức, có cài đặt sẵn các nhóm tin tức thú vị từ library.com-www.press. Dễ dàng để có được, dễ sử dụng. Hỗ trợ làm việc với các tập tin rss địa phương. Số lượng các tiểu thể loại không giới hạn. Nguồn cấp dữ liệu cập nhật như là tổng hợp như là một phần thức ăn cụ thể.
download ở đây
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1295