Thực hiện 15 1.1.0Trong trò chơi này có 9 số, từ 1 đến 9. Bạn và máy tính lần lượt để chọn lên một số, khi 3 / chọn của người chơi có thể tăng lên đến 15, sau đó là chiến thắng cầu thủ Yêu cầu:. . NET Framework 2.0
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/744