DigiWaiter POS Server 2,50POS không dây với máy tính hay PDA của bạn -. Server Module
Một POS / tồn kho, giải pháp. Quản lý menu và chuyên mục của bạn, nhận được đơn đặt hàng từ các bồi bàn và họ đang tự động gửi tới một máy in được xác định trước tại quầy bar hoặc trong nhà bếp, trò chuyện với những người trên sàn nhà và nói với họ những món tráng miệng cho bảng 4 đã sẵn sàng [(! 1 )] Để đầu nó đi, bạn có thể hiện nay khách hàng của bạn một hoá đơn chuyên nghiệp với một cú click chuột.
Tất cả bạn cần là một máy tính, mạng (không dây) và một máy PDA (hoặc chỉ sử dụng hai máy tính!). Hãy tự, gửi đơn đặt hàng, phục vụ trật tự, tiền mặt theo thứ tự! Các module máy chủ là điểm khởi đầu và kết thúc của Suite. Một cài đặt tối thiểu của một trong hai khách hàng máy chủ, máy tính để bàn hoặc máy khách pda máy chủ Yêu cầu:. Pentium III và lên
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/896