VISCOM AV Phần mềm quản lý kỹ thuật số Signage 6,51
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1634