AntiBrowserSpy 3.0yAntiBrowserSpy dừng các trình duyệt web theo dõi các hoạt người dùng của họ. Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari, vv - Hầu hết các trình duyệt web ngày nay đang gửi dữ liệu cho các nhà sản xuất của họ?. Đôi khi nó là một mã số duy nhất và đôi khi nó là một URL của một trang web mà người dùng không thể vào được. AntoBrowserSpy là một công cụ thiết kế để giúp người dùng để tắt chức năng theo dõi trình duyệt. Thêm vào đó, nó có thể loại bỏ dấu vết internet và nó có thể thực hiện sao lưu các thiết lập trình duyệt cho phép người dùng để có các cài đặt của mình với họ khi chuyển sang một máy tính mới . có gì mới trong phiên bản này: Tray ứng dụng ngón tay làm sạch các trình duyệt in. Tương thích với mọi phiên bản trình duyệt mới: tính năng Securitry và làm sạch cập nhật và bổ sung thêm
download ở đây .
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/308