Giải vô địch Rummy All Stars-cho Windows 7,40
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/225