PhonerLite 1,83PhonerLite là sắp xếp một cách rõ ràng và dễ sử dụng ứng dụng cho Windows. PhonerLite cho phép máy tính của bạn để sử dụng cho điện thoại internet (VoIP, Voice over IP). Dự bị điều kiện là một âm thanh full-duplex thẻ, micro và loa (hoặc tai nghe), kết nối Internet và đăng ký tại một nhà cung cấp hỗ trợ giao thức SIP. PhonerLite SIP hỗ trợ một số cấu hình, mỗi cấu hình độc lập. Trong cùng một cách danh bạ điện thoại tích hợp và nhật ký cuộc gọi dễ dàng sử dụng.
download ở đây
download tại đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/613