Bộ công cụ chuyển đổi cơ sở dữ liệu ESF Standard 6.5.11Cơ sở dữ liệu phần mềm này cho phép bạn dễ dàng và nhanh chóng chuyển dữ liệu giữa các định dạng cơ sở dữ liệu khác nhau trong 3 bước mà không cần viết kịch bản. Nó có thể trực tiếp kết nối đến Oracle, MySQL, SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2, Informix, Teradata, bộ nhớ cache, MS Access, MS Excel, Visual FoxPro, SQLite, Firebird / InterBase, Paradox, Lotus, dBase, CSV / Text và các định dạng khác , và truyền dữ liệu (bao gồm chỉ số, khóa chính, khoá ngoại, vv) giữa các định dạng (truy cập đến Oracle, Oracle với SQL Server, SQL Server với MySQL, MySQL PostgreSQL, ... vv). Phần mềm này cung cấp một đơn giản, từng bước hướng dẫn, cho phép bạn kết nối với các cơ sở dữ liệu nguồn, chọn các bảng, các lĩnh vực, và sau đó chuyển đổi và sao chép chúng đến đích.
download ở đây
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1189