Asoftech Photo Recovery 3,22
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1033