Picolino 1.4yVới Picolino bạn có thể chia sẻ hình ảnh của bạn và hình ảnh với bạn bè. Picolino cho phép bạn hiển thị hình ảnh của bạn cho bất cứ ai: Chia sẻ nó với bạn bè, các thành viên gia đình hoặc xuất bản nó trên web. Bạn có thể đặt một mật khẩu nếu bạn muốn kiểm soát những người có thể truy cập vào album của bạn.
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/724