Giải vô địch Checkers cho Windows 7,40
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/233